Geviş Getiren Hayvan Yemleri

Geviş getiren hayvanlar, besinlerini bitkisel gıdalardan alabilen ve sindirim öncesinde bunları özel bir kesecikte, temelde bakteriyel faaliyet neticesinde fermente edebilen memelilerdir. (Kaynak: Wikipedia) Geviş getiren hayvanlar otla beslenirler. Bunların büyümek, çoğalmak, sağlıklı kalmak ve süt üretmek için enerjiye, proteine, bypass proteine, bypass sıvı yağa ve lifli gıdalara ihtiyacı vardır. Geviş getiren hayvan yeminde bulunan tahıllar, elek artıkları, melas birer enerji kaynağı; yağlı tohumlar, unlar, mısır glüten unu, üre, yonca, mayalar ve müskirat tahılları birer protein kaynağı; yağlı tohum kabukları, posalar, tahıl kabukları ise birer lif kaynağıdır. Beslenme formüllerinde mısır glüteni unu ve kurutulmuş damıtma-tane ve çözünürleri de yer alır. Geviş getiren hayvan yeminin tavlanması çok önemlidir. Yemlerin optimum şekilde tavlanması, nişastanın daha iyi jelatinleşmesine, melasın daha iyi emilmesine, liflerin yumuşamasına, hazmın kolaylaşmasına ve peletlemede enerji tüketiminin azaltılmasına, pelet dayanıklılığın arttırılmasına ve parça değiştirme sıklığının azaltılmasına yardımcı olur.

Geviş getiren hayvan yemi çeşitleri şunlardır:

  • Buzağı başlatma yemi
  • Süt sığırı yemi
  • Besi yemi
  • Koyun yemi
Geviş Getiren Hayvan Yemleri
Geviş Getiren Hayvan Yemleri