Saatte 5 ila 60 ton kapasite

Şeker pekmezi, pancar melası ve mısır şekeri pekmezini karıştırmak için yem fabrikalarında pekmez karıştırıcılar kullanılır. Melas karışımına% 10’a kadar melas ilave etmek mümkündür. Pekmezler, pekmez karıştırıcıya ilave edilmeden önce günlük pekmez depolarında ısıtılmalı ve karıştırılmalıdır.

Saatte 5 ila 60 ton kapasite

Yapısı

Küçük peletler, genellikle çok genç kümes hayvanları için çapı 5 veya 6 mm olan ve adına kırıntılar denilen daha küçük parçalar halinde kırılmalıdır. Peletlerin boyu, iki veya dört öğütme silindiriyle küçültülerek beslenme açısından dengeli bir diyet sağlanır. Günümüzde kırıntılar, sığır ve koyun yemi endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Özellikleri

  • Aşırı yüke karşı koruma cihazlı silindir ayar tertibatı.
  • Her silindir, ayrı bir elektrik motoru tarafından hareket ettirilir.
  • Boylamasına oluklu sanayi tipi sertleştirilmiş pres silindirler.
  • Silindirler, kendiliğinden hizalı sanayi tipi rulman yataklarına monte edilmiştir.
  • Sağlam bir çelik mahfaza içine yerleştirilmiştir.
  • By-pass kanadı yardımıyla pnömatik şeklinde çalışır.
  • Düşük ses seviyesi.
  • Saatte 30 tona kadar kapasite.
  • Ayrı tahrikli dozaj ve besleme, peletleri dağıtır.