Triyör | TTRA

Makine, tahıl temizleme/paketleme tesislerinde ve un değirmenlerinde, buğday tanelerinden daha küçük yuvarlak partiküller ile buğday tanelerinden daha uzun partikülleri ve buğday kırıklarını, buğdaydan ayrıştırır.

Triyör - TTRA

Triyör

Triyör

Kullanım Kapsamı

Makine, tahıl temizleme/paketleme tesislerinde ve un değirmenlerinde, buğday tanelerinden daha küçük yuvarlak partiküller ile buğday tanelerinden daha uzun partikülleri ve buğday kırıklarını buğdaydan ayrıştırır.

Çalışma Prensibi

Silindir portlarının boyutu, işlem kapsamına göre seçilir. Tahıl, silindire düzenli olarak yayılır ve işlem sırasında yabancı partiküller ve kırık buğday silindir portlarına yönlendirilir. Ayrıştırma işlemi, silindir portlarında sıkışan partiküllerin çeperden yukarı sürülüp helezon taşıyıcıya boşaltılmasıyla gerçekleştirilir. Ayrıştırılan yabancı partiküller, ana süreç sırasında kaçan buğday tanelerini ayırmak için gerekirse kontrol silindirlerine iletilir.

Yapısı

Makine, ana yapılardan oluşur. Silindirlerle ve tahrik motorlarıyla takviyeli sağlam gövde; ayrıştırma işlemini gerçekleştiren silindirler. Ana ve kontrol silindirleri ihtiyaç halinde bir veya iki parça olarak seçilir. Ayırma işlemi ve kapasitesi dikkate alınarak daha çok silindir birleştirilebilir.