İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan Kaynakları Vizyonu En yüksek performans standartlarının peşinde bir İnsan Kaynakları Yönetimi yaklaşımıyla Alapala’yı bilgi, beceri ve kabiliyetleri sayesinde geleceğe taşıyacak, müşteri taleplerine dünyanın her yerinde çözümler sunacak bir insan kaynağı profili oluşturmak.

İnsan Kaynaklarının Temel Amaçları

 • Alapala Grubu’nun amaçları doğrultusunda, kurumsal ve idari ihtiyaçların yanı sıra, çalışanların bireysel gelişim beklentilerini de dikkate alarak, verimli ve etkin insan kaynakları oluşturmak için İnsan Kaynakları Yönetim süreçlerini şekillendirmek,
 • Becerilerini, mesleki bilgilerini ve vasıflarını sürekli olarak geliştirmeye gayret eden, gerektiğinde inovasyona ve değişime açık olan, kendilerini ve kurumdaki tüm süreçleri aralıksız geliştirme amacına bağlı, müşteri odaklı ve kendilerini rakiplerden farklılaştıran çalışanları teşvik etmek,
 • Tüm birimlerin, yönetimin ve çalışanların şirketimize odaklandığı, karşılıklı güven duygusu ve açık bir iletişim içerisinde çalıştığı bir ortam oluşturmak,
 • Dünyanın her tarafından, farklı kültürlerde ve ortamlarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını anlama becerisine sahip bir kadro yaratmak.

İnsan Kaynaklarının Rolü

 • İnsan Kaynaklarının vizyonu ile kurumsal vizyonu uyumlu hale getirmek;
 • İşletme faaliyetlerinde stratejik bir ortak olarak hareket etmek;
 • Değişimde katalizör işlevi görmek;
 • Çalışanların beceri ve potansiyellerini geliştirerek verimliliği ve performansı artırmak. İnsan Kaynakları Uygulaması - Bize Katılın: “İşe Alma ve Yerleştirme Süreci.” İyi yetişmiş, deneyimli ve kurumun gerekleri doğrultusunda çalışma arzusu taşıyan, çabuk öğrenen ve mükemmel iş performansına ulaşarak genel anlamda kaliteye ve verimliliğe katkı yapacak nitelikli bir işgücü oluşturmayı amaçlarız. Bu süreçler, çok uluslu kurum ve çalışan standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Alapala bugün Avrupalı, Amerikalı, Afrikalı ve Asyalı çalışanlardan oluşan bir işgücüne sahiptir.
Başvuru Süreci:
 • Adaylar Alapala’ya, e-posta, kurumsal web sitesi veya şirket çalışanlarının tavsiyesi yoluyla başvurabilir.
 • Başvuru Formu Doldurma: Bu süreçte, adayın iş tecrübesi hakkında detaylı bilgi toplarız.
 • Testler: Yabancı dil seviyenizi dil testleriyle, profilinizi de kişilik testleriyle değerlendiririz.
 • İş Görüşmesi: İki yönlü bir süreç olan mülakat, biz sizin beceri ve vasıflarınız öğrenirken, sizin de bizim hakkımızda bilgi edinmenizi sağlar. İş alınmayan adayların başvuruları başka pozisyonlar için kullanılmak üzere 12 ay süreyle veritabanımızda saklanır.
 • Oryantasyon ve Görevlendirme: Alapala Grup, çalışan işe alınır alınmaz eğitim sürecini başlatır. Çalışan, işe ve kuruma adaptasyonu hızlandırmak için ilk önce bir oryantasyon programına katılır.
 • Bilgi, Vasıf ve Beceri Yönetim Sistemi: Bu sistemi, çalışanları onlardan beklediğimiz beceriler doğrultusunda değerlendirmek için kullanırız. Değerlendirme kurumsal gelişim stratejileri doğrultusunda yapılır ve kişisel gelişim planlarının oluşturulmasını sağlar.